Vətəndaşların Qəbulu

Qəbula aid məlumatlar

Qəbul cədvəli
Agentliyin qəbul qrafiki haqqında ətraflı sənəd

Qəbula yazılan şəxsin məlumatları

Qəbuldan bir gün əvvəl xəbərdarlıq bildirişi göndərilsin