Hesabatlar

2018 Audit hesabatı

      

2019 illik hesabat

 

Aparat Kənar Audit 2019

 

Konsolidasiya edilmiş Maliyyə Hesabatı 2019


Konsolidasiya edilmiş Maliyyə Hesabatı 2020

 

Aparat Kənar Audit 2020

2021 Audit hesabatı

      

 

ADRA audit 2021 konsolidasiya