Hesabatlar

2018 Audit hesabatı

      

2019 illik hesabat

 

Aparat Kənar Audit 2019

 

Konsolidasiya edilmiş Maliyyə Hesabatı 2019


Konsolidasiya edilmiş Maliyyə Hesabatı 2020

 

Aparat Kənar Audit 2020

2021 Audit hesabatı