Hesabatlar

 

 

 

2018 Audit hesabatı

      

2019 illik hesabat

 

Aparat Kənar Audit 2019

 

Konsolidasiya edilmiş Maliyyə Hesabatı

Aparat Kənar Audit 2020