Struktur

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Reklam Agentliyinin strukturu

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Reklam Agentliyinin strukturu

Ərazi Reklam İdarələri

Bakı şəhəri Reklam İdarəsi
Sumqayıt Regional Reklam İdarəsi
Gəncə Regional Reklam İdarəsi
Lənkəran Regional Reklam İdarəsi
Quba Regional Reklam İdarəsi
Şəki Regional Reklam İdarəsi
Bərdə Regional Reklam İdarəsi
Şirvan Regional Reklam İdarəsi