Agentliyin fəaliyyətini qiymətləndirmək üçün sorğu

1. ADRA ilə hazırkı əməkdaşlığınızı necə qiymətləndirirsiniz?

Əla

Yaxşı

Kafi

2. Reklamınızın rəsmiləşdirilməsi zamanı hər hansı çətinlik yaşadınızmı?

Xeyr

Bəli