Sorğu

1. ADRA ilə hazırki əməkdaşlığınızı necə qiymətləndirirsiniz?

Əla

Yaxşı

Kafi

2. Reklamınızın rəsmiləşdirilməsi zamanı hər hansı çətinlik yaşadınızmı?

Bəli

Xeyr